Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoistoiminnan tavoitteena on edistää hyvinvointia sekä osallistumisen mahdollisuuksia vastavuoroisesti – niin tukea tarvitsevan ikääntyneen asiakkaan kuin  vapaaehtoistoimijankin elämässä.

Vapaaehtoistoimijat antavat aikaansa ja tukeaan yhdistyksen kiinteistöissä asuville ikääntyneille asukkaille.

Vapaaehtoistoiminta on elämänarvoista lähtevää omaehtoista toimintaa, jota tehdään ihmisten tai yhteisöjen hyväksi. Olennaista vapaaehtoistoiminnassa on vapaaehtoisuus ja palkattomuus. Vapaaehtoistoiminnan palkitsevuus näyttäytyy ilona ja hyvinvointina avun saajan sekä antajan elämässä. 

VAPAAEHTOISTOIMINNAN MONET MUODOT

Osallistumisen mahdollisuuksia on monia; vapaaehtoinen toimii itselle ja elämäntilanteelleen sopivissa tehtävissä vapaaehtoistoiminnan ohjaajan tukemana. Vapaaehtoisen omat voimavarat, vahvuudet ja erityistaidot huomioiden voidaan räätälöidä yksilökohtaisia vapaaehtoistoiminnan tehtäviä. Perehdytyskeskustelussa vapaaehtoistoiminnan ohjaajan kanssa pohditaan yhdessä, mikä on sopiva osallistumisen muoto ja minkä verran aikaa vapaaehtoistoimintaan haluaa käyttää.

  • Yksilöllinen auttaminen ja tukeminen - juttukaverina, kuuntelevana korvana ja pienimuotoisena arjen asiointiapuna
  • Ulkoiluystävänä toimiminen kahden kesken tai ryhmässä
  • Ryhmänohjaajana toiminen – omia taitoja ja vahvuuksia ryhmän hyväksi hyödyntäen 
  • Retkiapu – turvallisten ja mielekkäiden retkikokemusten mahdollistaminen ikääntyneille asiakkaillemme
  • Kaverikammari- ja sunnuntaikahvilatoiminta – käytännön apu asiakkaiden kahvihetkien toteuttamisessa
  • Esiintyminen tapahtumissa ja ryhmissä – olet tervetullut ilahduttamaan taidoillasi
  • Yksinäisyyden ennaltaehkäisy ja lievittäminen - Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-toiminta® www.vtkl.fi/fin/toimimme/ystavapiiri_toiminta/
  • Tuo rohkeasti esiin oma persoonallinen ideasi tai taitosi, niin etsitään yhdessä osallistumisen muoto, jossa voit toteuttaa itseäsi 

Vapaaehtoistoiminta on osallistavaa ja voimavaralähtöistä. Vapaaehtoistoimijat ovat vahvasti mukana ideoimassa, suunnittelemassa ja kehittämässä toimintaa. Vapaaehtoiset tapaavat toisiaan yhteistyötapaamisissa kahvikupposten äärellä ja jakavat keskenään vapaaehtoistoiminnan kokemuksiaan. Lisäksi vapaaehtoiset saavat tietoa ajankohtaisista toimintaa tukevista koulutuksista ja tapahtumista. Toimijoita muistetaan säännöllisesti erilaisten yhdessäolon hetkien ja virkistystilaisuuksien muodossa. 

MERKITYSTÄ JA SISÄLTÖÄ ELÄMÄÄN - vapaaehtoistoimijoiden omin sanoin

”Vapaaehtoisena toimiminen on antanut minulle mielekästä tekemistä ja hyvää mieltä auttamisesta. Tuntee itsensä tärkeäksi ja tarpeelliseksi näin eläkepäivinään. Antaessa toiselle saa itsellekin.”

”Olen saanut hyvän mielen, kun olen saanut olla hyödyksi muille. Myös omaan elämään on tullut uutta sisältöä ja rikkautta.”

”Olen saanut toiminnasta uusia ystäviä. Ihmisiä, joiden kanssa on mukava työskennellä toisten auttamiseksi. Yksinäisyyden tunne on vähentynyt.”

”Eläkkeelle jäätyäni jäi runsaasti vapaa-aikaa ja tunsin itseni yksinäiseksi. Päätin kokeilla vapaaehtoistoimintaa ja huomasin, että samallahan tässä hoitaa myös omaa terveyttä ja hyvinvointia.”

”Minulle on tärkeää kuulua ja vaikuttaa yhteisöön. Omien voimien ja taitojeni kautta auttaa läheisiä.”