Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoistoiminnan tavoitteena on edistää hyvinvointia sekä osallistumisen mahdollisuuksia vastavuoroisesti – niin tukea tarvitsevan ikääntyneen asiakkaan kuin vapaaehtoistoimijankin elämässä.

Vapaaehtoistoimijat antavat aikaansa ja tukeaan yhdistyksen kiinteistöissä asuville ikääntyneille asukkaille.

Vapaaehtoistoiminta on elämänarvoista lähtevää omaehtoista toimintaa, jota tehdään ihmisten tai yhteisöjen hyväksi. Olennaista vapaaehtoistoiminnassa on vapaaehtoisuus ja palkattomuus. Vapaaehtoistoiminnan palkitsevuus näyttäytyy ilona ja hyvinvointina avun saajan sekä antajan elämässä. 

VAPAAEHTOISTOIMINNAN MONET MUODOT

  • Yksilöllinen auttaminen ja tukeminen - juttukaverina, kuuntelevana korvana ja pienimuotoisena arjen asiointiapuna
  • Ulkoiluystävänä toimiminen kahden kesken tai ryhmässä
  • Kaverikammari- ja sunnuntaikahvilatoiminta – käytännön apu asiakkaiden kahvihetkien toteuttamisessa
  • Esiintyminen tapahtumissa ja ryhmissä – olet tervetullut ilahduttamaan taidoillasi
  • Yksinäisyyden ennaltaehkäisy ja lievittäminen - Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-toiminta® www.vtkl.fi/fin/toimimme/ystavapiiri_toiminta/

 

MERKITYSTÄ JA SISÄLTÖÄ ELÄMÄÄN - vapaaehtoistoimijoiden omin sanoin

”Vapaaehtoisena toimiminen on antanut minulle mielekästä tekemistä ja hyvää mieltä auttamisesta. Tuntee itsensä tärkeäksi ja tarpeelliseksi näin eläkepäivinään. Antaessa toiselle saa itsellekin.”

”Olen saanut hyvän mielen, kun olen saanut olla hyödyksi muille. Myös omaan elämään on tullut uutta sisältöä ja rikkautta.”

”Olen saanut toiminnasta uusia ystäviä. Ihmisiä, joiden kanssa on mukava työskennellä toisten auttamiseksi. Yksinäisyyden tunne on vähentynyt.”

”Eläkkeelle jäätyäni jäi runsaasti vapaa-aikaa ja tunsin itseni yksinäiseksi. Päätin kokeilla vapaaehtoistoimintaa ja huomasin, että samallahan tässä hoitaa myös omaa terveyttä ja hyvinvointia.”

”Minulle on tärkeää kuulua ja vaikuttaa yhteisöön. Omien voimien ja taitojeni kautta auttaa läheisiä.”